Slovenská verze e-shopu kosmetiky GERnétic bude spuštěna v řádu několika dnů. Zákazníky ze Slovenska proto prosíme o objednávání zboží prostřednictvím e-mailu info@gernetic.cz.

Děkujeme za pochopení tohoto dočasného opatření.

Tým GERnétic

GDPR

1) Obchodní partner / kosmetička

Vyplněním osobních údajů *) (OU) poskytujete firmě Mgr. Ladislav Kavan – LK SERVIS, generální zastoupení GERnétic pro ČR a SR, Slánská 381/10, 163 00 Praha 6; IČ: 40842002 souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, a to v souladu platnou právní úpravou zákona č. 101/2000 Sb. a od 25. 5. 2018 s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, které se zabývá ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

*) jméno, příjmení, IČ, DIČ, datum narození, adresa bydliště, adresa provozovny, telefonní číslo, email, webové stránky, sociální sítě, čísla účtů, data o proškolení, přehled o zakoupeném zboží, údaje o platební morálce, fotografie, videa a záznamy zvuku.

Vaše OU zpracováváme na základě vašeho dobrovolného a jednoznačného souhlasu pro účely:

 • zajištění komunikace s vámi,
 • zajištění vaší informovanosti o nabídce zboží a služeb a propagace vašich služeb nebo zařízení všemi dostupnými formami, zejména zasíláním newsletterů, SMS zpráv, tel. nabídek, písemných nabídek, zveřejněním na webovských stránkách,
 • zajištění doručení zboží na vámi udanou adresu
 • účasti ve věrnostních programech
 • provádění marketingových průzkumů
 • účasti na marketingových a společenských akcích firmy

a to po dobu 10 let od poskytnutí vašeho souhlasu.

Máte právo souhlas kdykoliv odvolat písemně nebo mailem na naší adrese. Vaše OU nepředáme žádné třetí straně s výjimkou kontaktu, zvukových záznamů, videonahrávek a fotografií pořízených pro propagaci značky a služeb mediím a v případě Vašich objednávek nebo přihlášek na akce nejnutnější data předáme poskytovatelům služeb, jako jsou přepravní společnosti, hotely nebo organizátoři programů. Vaše OU budeme zpracovávat a chránit před zneužitím v souladu s nařízení EP a Rady 2016/679.

Máte právo na přístup k OU, které o vás zpracováváme, právo na jejich opravu, pokud budou nesprávné, nepřesné nebo neúplné, právo požadovat výmaz vašich OU, popř. omezení jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich OU, máte právo na přenositelnost OU, které jste nám poskytl/a, a které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném a běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu (UOOU).

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se zpracováním Vašich OU se na nás můžete kdykoliv obrátit písemně  - Mgr. Ladislav Kavan, Slánská 381/10, 16300 Praha 17.

2) Klient/klientka LK SERVIS/GERnétic a Kosmetického studia GERnétic

Vyplněním osobních údajů *) (OU) poskytujete firmě Mgr. Ladislav Kavan – LK SERVIS, generální zastoupení GERnétic pro ČR a SR, Slánská 381/10, 163 00 Praha 6; IČ: 40842002  souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, a to v souladu platnou právní úpravou zákona č. 101/2000 Sb. a od 25. 5. 2018 s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, které se zabývá ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

*) jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, email, číslo účtu, údaje o zakoupeném zboží, data a druhy kosmetických ošetření, údaje ve Zdravotní a kosmetické kartě monitorující základní zdravotní stav (stav pleti, alergie, nemoci, používání léků, operace, spánek, jídelní návyky a zažívání, menstruace, antikoncepce, menopauza, váha, výška, obvod), fotografie, videa a záznamy zvuku.

Vaše OU zpracováváme na základě vašeho dobrovolného a jednoznačného souhlasu pro účely:

 • zajištění komunikace s vámi,
 • zajištění vysokého standardu služeb a péče o vaší pokožku (OU ve Zdravotní a kosmetické kartě)
 • zajištění vaší informovanosti o nabídce zboží a služeb naší společnosti všemi dostupnými formami, zejména zasíláním newsletterů, SMS zpráv, tel. nabídek, písemných nabídek, zveřejněním na webovských stránkách,
 • zajištění doručení zboží na vámi udanou adresu
 • účasti ve věrnostních programech
 • provádění marketingových průzkumů
 • účasti na marketingových a společenských akcích firmy

a to po dobu 10 let od poskytnutí vašeho souhlasu.

Máte právo souhlas kdykoliv odvolat písemně nebo mailem na naší adrese. Vaše OU nepředáme žádné třetí straně. OU budou zpracovávány a chráněny před zneužitím v souladu s nařízení EP a Rady 2016/679.

Máte právo na přístup k OU, které o vás zpracováváme, právo na jejich opravu, pokud budou nesprávné, nepřesné nebo neúplné, právo požadovat výmaz vašich OU, popř. omezení jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich OU, máte právo na přenositelnost OU, které jste nám poskytl, a které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném a běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu (UOOU).

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se zpracováním vašich OU se na nás můžete kdykoliv obrátit písemně  - Mgr. Ladislav Kavan, Slánská 381/10, 163 00 Praha 17.