Oficiální stránky distributora GERnétic pro ČR a SR

Podmínky registrace na profi stránky

Právo registrace a vstupu na stránky pro profesionály mají jen odborníci z oblasti kosmetiky, masáží s platným a nepozastaveným živnostenským listem a IČem.

Vyplněnou registrací potvrzujete, že splňujete výše uvedenou podmínku. Pokud při registraci nebo po zaregistrování zjistí majitel internetových stránek, společnost Ladislav Kavan – LK Servis, že daná osoba nesplňuje podmínku registrace, bude jí registrovaný účet bez náhrady vymazán.

Pro registraci a vstup na stránky pro profesionály není žádný právní nárok a je plně na rozhodnutí společnosti Ladislav Kavan – LK Servis, komu registraci umožní a komu nikoli.

Vyplněné přihlašovací jméno a heslo je tajné a registrovaný se zavazuje, že jej nebude sdělovat třetí osobě. Prozrazení hesla může mít za následek zrušení registrace a zamezení přístupu na profistránky.

Registrací na profi stránky www.gernetic.cz(sk) udělujete souhlas firmě Mgr. Ladislav Kavan - LK SERVIS, generální zastoupení GERnétic pro ČR a SR, Slánská 381/10, 163 00 Praha 6; IČ: 40842002  se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a od 25. 5. 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR ochrana osobních údajů), za účelem zasílání novinek, obchodních sdělení a jiných informací na emailovou adresu vyplněnou při registraci, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat na emailu info@gernetic.cz. Odvolání souhlasu musí být odesláno z emailu, který byl použit při registraci. Podmínky GDPR najdete na www.gernetic.cz/GDPR

PODMÍNKY POUŽITÍ GRAFICKÝCH PODKLADŮ

Materiály v sekci Reklamní předměty, Tiskoviny, Galerie a Logo GERnétic slouží a mohou být použity výhradně pro výrobu kosmetické reklamy nebo informování registrovaných kosmetiček o akcích firmy Ladislav Kavan – LK Servis (dále jen LK Servis). Jsou majetkem Laboratoires GERnétic Synthése nebo výhradního zastoupení GERnétic pro ČR a SR, firmy LK Servis.

Jejich použití je povoleno pouze pro novinářské a redakční použití, aktivním kosmetičkám a kosmetickým salonům – držitelům „Diplome de GERneticienne“ a to pouze pro propagaci značky GERnétic pro svůj salon.

Aktivními kosmetičkami se rozumí salony a kosmetičky, které nakoupily produkty GERnetic v posledních třech měsících v průměru minimálně za 3000 Kč měsíčně. Pro kosmetičky nově začínající spolupráci s kosmetikou GERnétic platí částka 3000 Kč měsíčně pro následující 3 po sobě jdoucí měsíce.

V případě, že tohoto obratu není dosaženo a reklama je již realizována, může LK Servis požádat o odstranění reklamy a salon nebo kosmetička je povinna tak učinit nejdéle do 30 dnů od písemného vyrozumění firmou LK Servis.

V případě nedodržení těchto podmínek se kosmetička nebo kosmetický salon zavazuje uhradit smluvní pokutu 10 000,- Kč. Společnost LK Servis nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou třetí straně při neoprávněném nebo neschváleném použití loga, či jiného grafického prvku použitého ze stránek www.gernetic.cz.

Vyhrazujeme si právo na kontrolu reklamy před její výrobou. V případě závadnosti (proti image značky, proti dobrému jménu značky, proti dobrým mravům, proti zákonu atp.) se dotyčný salon, či kosmetička zavazuje logo GERnétic, případně jiný grafický symbol z reklamy odstranit do 30 dnů od písemného vyrozumění firmou LK Servis.