ABY KRÁSA DUŠE MOHLA ROZKVÉST

GERnétic podporuje vzdělání dětí. Nový charitativní projekt s názvem „Aby krása duše mohla rozkvést“ na podporu vzdělání dětí z pěstounských rodin startuje v dubnu 2018. Cílem vzájemné spolupráce kosmetiky GERnétic a Nadačního fondu Rozum a Cit je shromáždit částku minimálně 20 000 Kč, kterou poté předá nadační fond rodině Markových, jenž pečuje o několik dětí. Vybraná částka je určena na vzdělání a učebnice, které jsou pro náhradní rodiče finančně nedostupné.

„Pomáhat potřebným a navíc ke vzdělání považuji za naprosto samozřejmé,“ říká Ing. Andrea Trčková, výkonná ředitelka LK SERVIS, generálního zastoupení kosmetiky GERnétic pro ČR a SR. „Díky vzdělaným lidem se může měnit svět. Jako v každém oboru i v tom našem je vzdělání nesmírně důležité, protože profesionálové GERnétic pak mohou sofistikovaně pomoci lidem být zdravější, spokojenější, dodat jim energii, kterou v dnešním uspěchaném světě tolik potřebují, aby mohli s radostí vykonávat svoji práci, věnovat se svým rodinám a koníčkům. Vážím si všech lidiček, kteří spolu s námi podpoří v letošním roce další z projektů pro Nadační fond Rozum a Cit. Za vybrané finance pomůžeme rozkvést duši třem dívkám z pěstounské rodiny Markových, které se tak budou moci dále vzdělávat v oborech, jenž je naplňují a dávají jim smysl života. Je to krásný pocit,“ dodává Andrea Trčková.

Tým GERnétic přispěl jako první, pomůžete nám částku navýšit? Děkujeme všem, kteří s námi finančně podpoří vzdělání dětí, aby krása jejich duše mohla rozkvést.

„Co nejcennějšího my rodiče můžeme svým dětem dát? Lásku, pocit bezpečí a vzdělání, které je ovlivňuje po celý život,“ říká Marie Řezníková ředitelka Nadačního fondu Rozum a Cit. „Opuštěným dětem, které našly svoje náhradní rodiče, dejme také prostor a podporu v tom, v čem se cítí dobře. Všem, kdo se do pomoci zapojí, patří veliké poděkování,“ dodává Marie Řezníková.

JAK SE MOHOU DÁRCI ZAPOJIT?

Na transparentní účet Nadačního fondu Rozum a Cit 268043001/5500 mohou dárci zaslat libovolnou finanční částku. Do zprávy pro příjemce stačí napsat: G jméno a adresa darujícího (např. G Jana Tomanová, Kytičková 28, Domažlice). Celá částka bude připsána nadačnímu fondu a obdrží jí rodina Markova! Potvrzení o daru obdrží přispěvatel přímo od Nadačního fondu Rozum a Cit.

Každý měsíc bude odměněn jeden z dárců produktem GERnétic. Pro toho nejštědřejšího si GERnétic připravil krásný dárek v podobě salónního kosmetického ošetření. Nadační fond Rozum a Cit pozve tohoto dárce na letní parník 2019 – dvouhodinovou plavbu po Vltavě s pěstouny a patrony fondu.

Patroni NF o vzdělání

„Děti jsou naše naděje,“ říká herečka Naďa Konvalinková, patronka Nadačního fondu Rozum a Cit. „Čím více vzdělaných a sečtělých dětí se nám podaří vychovat, tím lepší bude naše budoucnost.“

„Myslím, že vzdělání je hned po lásce a rodinné sounáležitosti to nejdůležitější, co můžeme dětem dát,“ říká sportovní moderátor Vojtěch Bernatský, patron Nadačního fondu Rozum a Cit. „Čím více vzdělaných a rozumných lidí z nich vyroste, tím lépe se my všichni budeme mít. Bohužel mám v poslední době pocit, že se přesně tohle v minulosti zanedbalo a tak je to teď na nás, aby se naše děti své budoucnosti bát nemusely. Pojďme do toho!“

Pomozte nám pomáhat ke vzdělání dětí, aby krása jejich duše mohla rozkvést! Děkujeme vám. Tým GERnétic

NADAČNÍ FOND ROZUM A CIT

Hlavním posláním Nadačního fondu Rozum a Cit je zajištění spokojeného života dětí, které žijí mimo vlastní (biologickou) rodinu. Snaží se všestranně podpořit zázemí, které pro tyto děti představuje náhradní rodinná péče. Ta je pro mnoho z nich jedinou šancí, jak mohou prožít období dětství i dospívání v harmonickém prostředí. Nadační fond se o podporu dětí v pěstounské péči i jejich náhradní rodiny stará již 21 let. Opuštěné děti potřebují bezpečí, vidí ve svém nejbližším okolí důležité vzory, které utváří jejich vlastní chování. Od útlého dětství se vyvíjí silné citové pouto k jinému člověku. Určuje kvalitu a vnímání všech dalších vztahů, které dítě se svým okolím naváže. Je-li tento primární vztah zdravý a harmonický, dostává tím dítě to nejcennější, ten největší vklad do dalšího samostatného života. Pěstounská rodina je šancí, jak zajistit dětem nesmírně důležité zázemí citové – lásku, důvěru, správné vzory, péči, interakci, pocit sounáležitosti a také vědomí domova.

Snaha zajistit opuštěnému dítěti bezpečný domov se dotýká všech členů náhradní rodiny, a má tedy vliv i na jejich vztahy. Pěstouni připravují děti do samostatného života. Podporují jejich pozitivní vývoj, psychické uzdravení, starají se o jejich vzdělávání a začlenění do běžného života, čímž zamezují sociálnímu vyloučení, jež opuštěné děti jinak často provází a negativně ovlivňuje. Pěstouni se stávají většinou na mnoho let a někdy i na celý život nejbližšími těchto dětí. Nadační fond Rozum a Cit podporuje náhradní rodiny finančně, materiálně a pořádá pro ně řadu akcí. Pěstouni jsou obyčejní lidé s výjimečnými schopnostmi a zaslouží si uznání a podporu celé společnosti.
Více o Nadačním fondu Rozum a Cit na www.rozumacit.org