Oficiální stránky distributora GERnétic pro ČR a SR

Podporujeme

Kosmetika GERnétic podporuje dárcovství krve

Projekt Smrt nemá šanci, který odstartoval 14. června 2017 na Světový den dárcovství krve, má hlavní a jediný cíl - aktivní propagaci dárcovství krve na celém území České republiky všemi dostupnými prostředky. Je potřeba sehnat nových 100.000 dárců krve.

„V loňském roce byl úbytek dárců krve v ČR do 3%, v letošním roce se očekává až 5 %. Jsou to velice zneklidňující čísla,“ uvedl primář transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice MUDr. Petr Turek, CSc., který je lékařskou záštitou nad celým projektem, jež by měl trvat minimálně 10 let.

Facebookové stránky projektu "Smrt nemá šanci, když budeme dárci"

 

Logo Smrt nemá šanci

„Podpořit takový projekt považuji za velmi důležité a především lidské,“ řekla Ing. Andrea Trčková, výkonná ředitelka LK SERVIS-GERnétic, firmy která projekty kolem dárcovství krve dlouhodobě podporuje. „Nikdy nevíme, kdy takovou pomoc budeme sami potřebovat. Se spolkem Zdraví-život spolupracujeme aktivně již delší dobu. Kosmetika GERnétic pomáhá lidem přemýšlet více o svém zdraví. Díky péči touto kosmetikou se mohou klienti a klientky cítit lépe, být zdravější, krásnější a spokojenější. Předpokladem pro dárcovství krve je být zdravý a zodpovědně dohlížet na svůj zdravotní stav. GERnétic se připojil k této myšlence a kromě odborné poradny pro zdraví na webových stránkách www.zdravi-zivot.cz poskytuje aktivním dárcům krve a kostní dřeně v Partnerských salonech GERnétic speciální výhody,“ dodává Andrea Trčková.

Přečtěte si rozhovor s patronkou projektu „Smrt nemá šanci“ herečkou Ivetou Valtovou https://www.gernetic.cz/daruj-krev-muze-to-byt-hodnota-celeho-zivota


Kosmetika GERnétic podporuje Nadační fond Rozum a Cit

Hlavním posláním Nadačního fondu Rozum a Cit je zajištění spokojeného života opuštěných dětí uprostřed rodiny a všestranná podpora náhradní rodinné péče.

 

 

„Děti vyrůstající v náhradní rodinné péči se musí vyrovnávat se ztrátou a nezájmem svých biologických rodičů,“ říká Marie Řezníková, ředitelka Nadačního fondu Rozum a Cit. „Situace pro ně bývá nepochopitelná a zraňující. Děti jsou v náhradních rodinách vedeny k porozumění této situace, aby byly schopné se s minulostí vyrovnat a prožívat přítomnost, dívat se do budoucnosti a i přes toto trauma žít plnohodnotný život. Je důležité dětem vytvořit bezpečné prostředí. Pěstouni vedou děti k novým hrám, zážitkům, emocím, starají se o jejich vzdělávání a začlenění do běžného života. Zajistit dětem vzdělávání v početnějších rodinách, nebo když vychovává maminka pěstounka děti sama, je velmi obtížné jak na finance, tak na čas. Proto finanční podpora pro opuštěné děti na vzdělávání je velmi cenná a my si vážíme stálé přízně všech, kteří se společně s námi na projektech podílíte. Srdečně děkuji,“ dodává Marie Řezníková.

„Konkrétní projekty Nadačního fondu Rozum a Cit na vzdělávání dětí z pěstounských rodin podporuje GERnétic od roku 2008,“ říká Ing. Andrea Trčková, výkonná ředitelka LK SERVIS, generálního zastoupení GERnétic v ČR a SR. „Jako maminka vím, jak jsou děti zvídavé, chtějí poznávat, učit se nové věci. Touží být v něčem dobré, ať je to sport či jiná záliba. Chtějí najít uplatnění ve společnosti. Vzdělání je to, co je pomáhá rozvíjet, co jim může významně ovlivnit budoucnost, podpořit jejich nezávislost. Je správné podporovat zájmy těchto dětí a pomáhat jim,“ dodává Andrea Trčková.

Poděkování za podporu patří oběma patronům Nadačního fondu Rozum a Cit – herečce Nadě Konvalinkové a sportovnímu moderátorovi Vojtěchu Bernatskému.

Více o Nadačním fondu Rozum a Cit na www.rozumacit.org

S laskavým svolením NF Rozum a Cit zde uvádíme básničku z literární soutěže „Co pro mě znamená rodina“, která byla vyhlášena k 20. výročí fondu pro děti z pěstounských rodin. Autory básně jsou bráškové Káclovi, jedenáctiletý Dominik a dvanáctiletý Daniel. Kluci básní dokonale vystihli, co je pro ně nejdůležitější a jak moc touží po rodině.

Kdybych chytil rybku zlatou,
pustil bych ji zpátky.
Přál bych si jen mámu s tátou
na vánoční svátky.

Řekl bych, odpluj bez váhání,
ať neskončíš v kádi.
Splň mi ještě druhé přání,
ať mě mají rádi.

Ať rodinu, rybko zlatá,
mají všechny děti,
pro každého máma, táta,
je mé přání třetí.

Kde se skrýváš, kapříku?
Kde tě hledat mám?
V řece, nebo v rybníku?
Nechci už být sám!